Boys
Farmington Sports Arena
Game
01/25 4:00p
iSporting CT 2006 Boys  
Sporting CT 2005 Boys
Game
01/26 9:00a
iSporting CT 2011 Boys 
Newington Cosmos 11
Game
01/26 10:00a
iSporting CT 2003 Boys 
Victory SC 02 Black
Game
01/26 10:15a
iSporting CT 2004 Boys 
Sporting CT 2003/2004 Boys
Game
01/26 10:15a
iSporting CT 2005 Boys 
FSA FC 04 CT
Game
01/26 11:00a
iSporting CT 2002 Boys 
Farmington 02/03
Game
01/26 11:15a
iSporting CT 2004 Boys 
Ajax 03
Game
01/26 12:00p
iSporting CT 2003 Boys 
Sporting CT 2002 Boys
Game
01/26 1:00p
iSporting CT 2008 Boys  
FSA FC 09 Elite
Game
01/26 1:15p
iSporting CT 2009 Boys 
Southington Blue Wolves 09
Game
01/26 2:00p
iSporting CT 2008 Boys  
West Hartford 08
Game
01/26 5:15p
iSporting CT 2008 Boys  
Farmington 07
Game
01/26 6:15p
iSporting CT 2006 Boys Gold 
FSA FC 06 CT
Game
01/26 6:15p
iSporting CT 2007 Boys Gold 
Ajax 07 Pink
Game
01/31 5:00p
iSporting CT 2006 Boys Gold 
Victory SC 06 White
Game
01/31 5:00p
iSporting CT 2008 Boys  
FSA FC 07 CT
Game
01/31 5:00p
iSporting CT 2011 Boys 
MYS Magic 2011 Boys
Game
01/31 7:00p
iSporting CT 2010 Boys  
FSA FC 09 White
Girls
Farmington Sports Arena
Game
01/25 8:15a
iSporting CT 2006 Girls 
FSA FC 07 ECNL
Game
01/25 9:15a
iSporting CT 2009 Girls 
West Hartford 09 A
Game
01/25 10:15a
iSporting CT 2009 Girls 
Vale SC 09
Game
01/25 11:00a
iSporting CT 2007 Girls  
Sporting CT 2007 Girls Gold
Game
01/25 11:15a
iSporting CT 2007 Girls  
Vale SC 06 Red
Game
01/25 1:00p
iSporting CT 2008 Girls  
FSA FC 08 White
Game
01/25 3:15p
iSporting CT 2005 Girls 
Sporting CT 2006 Girls
Game
01/25 3:15p
iSporting CT 2010/2011 Girls 
Farmington Fire 10
Game
01/25 9:15p
iSporting CT 2004 Girls 
FSA FC 03 CT
Game
01/25 10:15p
iSporting CT 2004 Girls 
Wethersfield Thunder 03
Game
01/26 4:00p
iSporting CT 2002 Girls 
FSA FC 03 ECNL
Game
01/26 6:00p
iSporting CT 2003 Girls 
Ajax 02 Blue
Game
01/26 7:00p
iSporting CT 2003 Girls 
FSA FC 01-02 Navy
Game
01/26 7:15p
iSporting CT 2005 Girls 
FSA FC 05 ECNL Regional
Game
02/01 7:15a
iSporting CT 2009 Girls 
Watertown 09
Game
02/01 10:00a
iSporting CT 2007 Girls Gold 
Sporting CT 2007 Girls
Game
02/01 10:15a
iSporting CT 2007 Girls  
Cromwell Chill 06
Game
02/01 11:00a
iSporting CT 2007 Girls Gold 
FSA FC 07 ECNL Regional
Game
02/01 11:15a
iSporting CT 2009 Girls 
Vale SC 09
Game
02/01 1:15p
iSporting CT 2006 Girls 
Vale SC 06
Game
02/01 3:00p
iSporting CT 2008 Girls  
FSA FC 09 Elite
Game
02/01 6:15p
iSporting CT 2005 Girls 
Ajax 04
Game
02/01 7:15p
iSporting CT 2004 Girls 
FSA FC 04 ECNL
Game
02/01 7:15p
iSporting CT 2005 Girls 
FSA FC 05 White
Game
02/01 9:15p
iSporting CT 2004 Girls 
FSA FC 03 CT
Game
02/01 9:15p
iSporting CT 2006 Girls 
Sport Girls FC 05